Osadenie okien

Na kvalitu a bezproblémovú funkčnosť plastových okien a dverí vplýva veľkou mierou aj ich správne osadenie. Firma OKNA MARTIN TRADE s.r.o. zabezpečí takéto osadenie odborne zaškolenými a skúsenými montážnymi skupinami. V súčasnoti máme dve montážne skupiny.

Pred samotným dodaním okien, náš technik priamo na mieste zameria samostatne každé okno (dvere), podľa zameriavacieho protokolu a podľa ďalších požiadaviek zákazníka, naši montážnici osadia okná (dvere) a dodajú sa doplnky ako parapetné dosky, tieniaca technika a siete proti hmyzu.

Montážnici najprv vykonajú demontáž pôvodných okien (dverí). Do takto pripravených montážnych otvorov zabezpečia montáž nových okien (dverí) a profesionálnou PUR penou utesnia škáry. V prípade požiadavky na murárske vysprávky zabezpečia aj opravu poškodeného ostenia a osadenie vonkajších (hliníkových) a vnútorných (plastových, resp. drevotrieskových) parapet. Podľa požiadaviek zákazníka zabezpečujeme aj profimontáž na pásky v súlade s STN. Keďže sa snažíme byť rok v pred, zabezpečujeme širokú škálu tesniacich pások pre profimontáž.


Po ukončení prác okná zoradia, podľa potreby zlikvidujú staré okná, zákazníka oboznámia s ich ovládaním a údržbou a spíšu preberací protokol. Samozrejmosťou je čistá a kvalitná práca, ktorá po nich ostane.

Servis

Odovzdaním diela naša starostlivosť o zákazníka nekončí. Riešime prípadné problémy v rámci reklamačného konania v zmysle „Reklamačného poriadku“, resp. v rámci záručného aj pozáručného servisu.

Zabezpečujeme aj bežný servis našich okien a dverí, na základe požiadavky zákazníka (zoradenie, nastavenie prítlakov, premazanie kovania, impregnácia tesnenia, výmena poškodených komponentov a pod.). Prvú servisnú prehliadku a nastavenie vykonávame bezplatne.

Zabezpečujeme aj servis pre zákazníkov, ktorí si okná nezakúpili u nás, zaškoleným servisným technikom.

Doplnkové služby

V rámci komplexnosti dodávky vieme pri výmene okien (dverí) zabezpečiť:
  • Výrobu, dodávku a montáž okenných a dverových protihmyzových sieťok
  • Dodávku a montáž okenných interiérových žalúzií a inej tieniacej techniky
  • Dodávku a montáž samozatváračov a elektrických zámkov na vchodové dvere, resp. poštových schránok a doplnkov pre bytové domy
  • Vybúranie a následné vymurovanie rôznych balkónových stien a zostáv
  • Odvoz a ekologickú likvidáciu stavebného odpadu