Obchodné meno OKNA MARTIN TRADE s.r.o.
Zapísaný Obchodný register Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka číslo 22240/P
IČO 44993943
IČ DPH SK2022918260
Štatutárny orgán konateľka, Mária Michalenková

Sídlo firmy

Dlhá 155
094 13 Dlhé Klčovo

Lucia Mattová
Mobil: 0907 026 967
E-Mail: info@oknamartin.sk

Námestie Slobody 2675
093 01 Vranov nad Topľou

Peter Popaďak
Mobil: 0907 632 248
E-Mail: peter@oknamartin.sk

Lucia Mattová
Mobil: 0907 026 967
E-Mail: info@oknamartin.sk

M. R. Štefánika 2104/20
075 01 Trebišov

Martin Michalenko
Mobil: 0905 653 984
E-Mail: martin@oknamartin.sk

Ul.1.Mája 20
066 01 Humenné

Tomáš Matta
Mobil: 0908 679 216
E-Mail: he2@oknamartin.sk

Špitálska 1 - budova Pošty
071 01 Michalovce

Martin Hrabovský
Mobil: 0908 679 215
E-Mail: mi@oknamartin.sk

Slovenská 69
080 01 Prešov

Martin Michalenko
Mobil: 0905 653 984
E-Mail: martin@oknamartin.sk