ČO PONÚKAME


Objednali by ste si okná cez internet?

MONTÁŽ


Osadenie okien

Na kvalitu a bezproblémovú funkčnosť plastových okien a dverí vplýva veľkou mierou aj ich správne osadenie. Firma OKNA MARTIN s.r.o. zabezpečí takéto osadenie odborne zaškolenými a skúsenými montážnymi skupinami.

Pred samotným dodaním okien náš technik priamo na mieste zameria samostatne každé okno (dvere), podľa zameriavacieho protokolu a podľa ďalších požiadaviek zákazníka naša firma vyrobí okná (dvere) a dodajú sa doplnky.

Montážnici najprv vykonajú demontáž pôvodných okien (dverí), do takto pripravených montážnych otvorov zabezpečia montáž nových okien (dverí) a profesionálnou PUR penou utesnia škáry. V prípade požiadavky na murárske vysprávky zabezpečia aj opravu poškodeného ostenia a osadenie vonkajších (hliníkových) a vnútorných (plastových, resp. drevotrieskových) parapiet.

Po ukončení prác okná zoradia, zákazníka oboznámia s ich ovládaním a údržbou a spíšu preberací protokol.

Servis

Odovzdaním diela naša starostlivosť o zákazníka nekončí. Riešime prípadné problémy v rámci reklamačného konania v zmysle „Reklamačného poriadku“, resp. v rámci záručného aj pozáručného servisu.

Zabezpečujeme aj bežný servis našich okien a dverí na základe požiadavky zákazníka (zoradenie, nastavenie prítlakov, premazanie, výmena poškodených komponentov a pod.). Prvú servisnú prehliadku a nastavenie vykonávame bezplatne.

Doplnkové služby

V rámci komplexnosti dodávky vieme pri výmene okien (dverí) zabezpečiť:

  • Výrobu, dodávku a montáž okenných protihmyzových sieťok
  • Dodávku a montáž okenných interiérových žalúzií
  • Dodávku a montáž samozatváračov a elektrických zámkov na vchodové dvere, resp. poštových schránok a doplnkov pre bytové domy
  • Vybúranie a následné vymurovanie balkónových stien
  • Odvoz a ekologickú likvidáciu stavebného odpadu